Reklamacje i zwroty

Zwroty

Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu skorzystania z tej opcji, Klient musi odesłać towar oryginalnie zapakowany, nieużywany oraz nie noszący jakichkolwiek śladów używania,  należycie zabezpieczony do transportu i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wszelkie koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta a Sklep nie będzie przyjmował przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

Jeśli wszystkie opisane powyżej warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej ceny odesłanego towaru nastąpi rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep dokonuje zwrotu wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta. 

Możliwość odstąpienia od umowy (zwrotu) nie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu (tzw. specjalne zamówienia) lub ściśle związanych z jego osobą.

Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Zwroty prosimy kierować na adres:

All Colors Agata Bielecka

ul. Potrzebna 3/19

02-448 Warszawa

tel. 501 780 144

 

Reklamacje

W przypadku towarów nowych, Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w sytuacji stwierdzenia jej przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Klientowi. Termin ten ponownie rozpoczyna bieg w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

W przypadku dostawy, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki i/lub braków w przesyłce. Nawet jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzeń. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz tego samego dnia skontaktować się ze Sklepem.

Reklamację towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej. Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z jej dokumentacją fotograficzną, należy przesłać do Sklepu  pocztą  lub przesłać skanem na adres e-mail: kontakt@sklepzkrzeslami.pl. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z procesem rozpatrywania reklamacji pokrywa Klient (m.in. koszty odesłania towaru do Sklepu, korespondencji i ewentualnych konsultacji prawnych).

Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje Sklep. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep dokonuje naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej ceny towaru. Zwrot zapłaconej ceny lub jej części następuje wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

Towary wykonane z surowców naturalnych mogą różnić się odcieniem, strukturą i innymi cechami związanymi z surowcem. Takie sytuacje nie są uznawane za niezgodność towaru z ofertą/umową.

Prawa i obowiązki stron z tytułu niezgodności towaru z umową regulują:

w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)

w przypadku pozostałych Klientów - przepisy Kodeksu cywilnego.

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl